Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 23rd, 2013

Lời cỏ hát

đặng phú phong

1294727084-Asleep20Under20the20Tree

tiếng  hát tích trầm. rừng. gỗ. mưa

lắng sâu đôi mắt. cỏ.  hoang sơ

trăng  giã biệt nguồn sông ra biển lớn

em. đi. về, vàng hắt giọt sương khuya

. (more…)

Read Full Post »

Chữ nghĩa

       Cao Thị Hoàng
 writing-center-1
– Tao đã nói nhiều lần rồi , mầy có nghe tao đâu ? Tía tao ( tức ông ngoại của mầy )
hồi còn sống , thường bảo : hễ dốt thì dựa cột mà nghe , nghe rồi thì phải học , không học trường , học thầy được thì học bạn , học xóm , học ấp , học lóm – cái món học lóm – hay hết biết . Tao từ học lóm mà có chồng , mần dâu , rồi có con ,  có cháu chắt bầy đàn , chứ tao nào biết chữ nhứt một của thánh hiền đâu . (more…)

Read Full Post »