Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 9th, 2013

Gửi con giữa chốn chợ người

Lê Thy
Tranh Van Gogh

Tranh Van Gogh

(Cho con trai Nguyễn Khải Nguyên)
Đưa con
Thả giữa chợ người
Quay về hụt bước
Nụ cười đánh rơi (more…)

Read Full Post »