Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 3rd, 2013

Lời ca từ tạ

Triệu Từ Truyền

crw_3786

                                    Tặng nữ ca sĩ V

.

cuối hoàng hôn em hát vọng đất trời

anh ở lưng chừng đỉnh dốc hai mươi

dốc hai mươi không đếm bằng niên kỷ

bằng lời ca từ tạ thế kỷ này

. (more…)

Read Full Post »

Trương Văn Dân  

clip_image002

 Họa sĩ Nguyển Cầm- Họa  sĩ Lê Tài Điển- nv Nguyên Minh- Nthơ Cao Quảng Văn /Nguyễn thị Thu- Bs Thiện,

               npbvh Đặng Tiến, Elena Truong/Trương Văn Dân-nv Kiệt Tấn, nv Chinh Ba, nthơ Chu Trầm Nguyên Minh

1

Cũng như mọi lần, việc đầu tiên khi về lại Milano là đi viếng mộ mẹ Elena nhưng lần này thì thăm luôn cả mộ của cha nàng. Năm ngoái ông đột ngột mất mà tôi không về kịp. Như một lời tạ lỗi, tôi đứng nhìn di ảnh ông trong nhà mồ, nhớ lại những lần trò chuyện và học hỏi ở ông rất nhiều điều về cuộc sống. (more…)

Read Full Post »