Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 8th, 2013

Tâm Nhiên

Tran_Đoi

TRẦN ĐỚI RONG CHƠI MỘT ĐỜI THƠ

(more…)

Read Full Post »

Thuở Học Trò Hoang Phá

Nguyễn Tấn Lực
ao-dai-trang-3
.
Thuở Học Trò Hoang Phá 1
 .
Em đỏng đảnh bước vào trường áo mới
Ta mãi nhìn đâu nghe tiếng chuông reo
Vào lớp trễ nên mặt mày lấm lét
Bước lơ ngơ chân vấp ngã u đầu

Read Full Post »