Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 4th, 2013

Phục kích

nguyễn đăng trình

 

images

 

em bước qua nỗi buồn của tôi

vô cảm như gã cao bồi

bước qua xác kẻ thù y vừa bắn hạ

. (more…)

Read Full Post »

Cao Thị Hoàng
 1261991868140_phunu3
.
vệt rừng tràm bạt ngàn từ ngã ba Cái Rưng trãi dài đến miệt Gãy Cờ Đen
như bức tường thành trấn giữ phía đông của cánh đồng Vĩnh Châu xứ Đồng Tháp
Mười . (more…)

Read Full Post »