Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 18th, 2013

Bức tượng tháp Chăm 30 năm

NGỌC BÚT

F39A7CD5-0235-4E3C-BBBB-5A84933F9318_w640_s

(Tặng HS Đàng Năng Thọ và CKX)

 

Nghề của anh là nghiên cứu dân tộc học.

Anh đi điền dã nhiều nơi và quen biết nhiều người của nhiều dân tôc thiểu số. Nhưng mấy tháng ròng sống với người Chăm ở Phan-rang là những kỷ niệm đậm nét nhất. (more…)

Read Full Post »

Ảo tưởng

Chiêu Anh Nguyễn
Tranh trừu tượng của Sarolta Ban

Tranh trừu tượng của Sarolta Ban

ẢO TƯỞNG
.
Gói mùi gió vào bàn tay
Dắt tôi đi một đoạn vừa đủ xa để lạc hướng (more…)

Read Full Post »