Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 8th, 2014

Sang Mùa

Trần Vấn Lệ

35891280

 

                                                  Sang Mùa

Bỗng dưng nghe gió lạnh về

Mới trưa nắng chát, chiều tê tái buồn

(more…)

Read Full Post »