Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 1st, 2014

Bước mùa tôi

.

Cao Quảng Văn

Tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng

Tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng

 

Nhịp đập của đời dội vào

thơ dội vào tim vào mắt

từng nhịp từng nhịp dội ngân

vang vang trong tôi tiềm thức

. (more…)

Read Full Post »