Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 1st, 2012

ÁI DUY

Ngày ba tôi đi học tập cải tạo, sáu chị em đứa lớn nhất mười lăm, đứa nhỏ nhất là tôi chỉ mới vào lớp một. Má tôi đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời bương chãi thăm chồng nuôi con đằng đẵng gần mười năm chờ ngày ba về. (more…)

Read Full Post »