Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 14th, 2012

Dương Kim Thoa 
( Đọc “BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA” tiểu thuyết của nhà văn TRƯƠNG VĂN DÂN )
                       (cty vh Phuong Nam-Nxb Hội Nhà văn, 2011) 
Có 2 tuyến nội dung chạy dọc cuốn tiểu thuyết này, và có thể, tùy theo cái tạng của từng độc giả, tuyến nào sẽ có tác động mạnh mẽ hơn tới tâm trí họ. Tuyến thứ nhất, những lo lắng, ám ảnh về sự bất an của nhân loại trước hàng loạt những nguy cơ đã thấy và sẽ thấy trước cơn lốc hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Tuyến thứ hai, câu chuyện tình vô cùng lãng mạn của Gấm và anh nhà báo. (more…)

Read Full Post »

CÓ GÌ TRONG HIU QUẠNH

âu thị phục an
từ đâu người ghé bước
về từ cõi nào xa
có gì trong hiu quạnh
ghé ngồi chung đời ta

Read Full Post »