Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 24th, 2012

Chiều!

Băng Sơn
                                                             Xin tặng các tiền bối xứ Nẫu.
Chiều! Trên bãi dài Phù Cát…
Có hai ông bà “thất thập cổ lai hy”
Tay trong tay như thuở xuân thì
Đi chầm chậm ngắm nhìn ra biển !

Read Full Post »

Chạm vào mùa thu

Trương Tuyết Nhung

Hương mùa chạm khẽ bàn tay

Ngu ngơ xếp lại chuỗi ngày đã qua (more…)

Read Full Post »