Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 5th, 2012

Bút ký của Huỳnh Kim Bửu

Ít có đâu như An Nhơn, một miền đất nhỏ mà hai lần là kinh đô của hai vương triều và một lần là thủ phủ của một tỉnh. Thành Đồ Bàn là kinh đô của Chiêm Thành, kể từ thời vua Ngô Nhật Hoan ( thế kỷ thứ X) tám thế kỷ sau thành này được đổi tên là thành Hoàng Đế, làm đế kinh của Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc, triều Tây Sơn. (more…)

Read Full Post »

Buồn Vu Vơ

Rêu

Buồn đến đây mà chi
Buồn đến đây làm gì
Để em bừng tỉnh giấc
Sầu dâng ngập bờ mi
(more…)

Read Full Post »