Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 12th, 2012

Tuổi đẹp nhất!

 

                                                          

Đỗ Hồng Ngọc

Nếu có ai hỏi tôi tuổi nào là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thì tôi bảo đó là tuổi bốn mươi. Tại sao ư? (more…)

Read Full Post »