Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 6th, 2012

Từ Sâm

Cơ quan tôi có phong trào xóa mù Anh văn, ai không có bằng A cuối năm không được tiên tiến. Ai không có bằng B thì không được lên lương trước hạn. Xếp tôi đọc tiếng anh a,b,c là au, bờ, cờ mà vẫn có bằng C loại khá đó sao. (more…)

Read Full Post »