Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 4th, 2012

VỀ ĐẤT PHẬT

Nguyễn Thị Đấu


Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng về đêm

Ấn Độ, với hơn hai tuần lễ ngắn ngủi đã lướt qua thật nhanh. Nhưng cái bóng của khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã ghi bên lòng chúng tôi  một ánh sáng không phai: chúng tôi đã may mắn được Trở về  với những nơi mà Đức Phật đã đi qua, trong hành trình đi tìm Sự thật. (more…)

Read Full Post »

Trần Kim Loan

             Tranh thêu của Trần Kim Loan

Em ngồi thêu dệt mộng mơ
Nét trinh nguyên,vẻ ngây thơ đầu đời (more…)

Read Full Post »