Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 21st, 2012

KS. PHAN DUY KHA

    :QuangTrung Qua Net Ve Cua Hoa Si Trung Quoc

Quang Trung Nguyễn Huệ là vị anh hùng lập nên những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc: đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút (1785); đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn chia cắt đất nước ta suốt hơn hai thế kỷ, đưa non sông quy về một mối (1785 – 1786); tiêu diệt 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng đất nước thoát khỏi nạn ngoại xâm (1789) (more…)

Read Full Post »

Bông hoa trái mùa

Cao Văn Tam

Tranh Thái Tuấn

CẢM NHẬN MÙA THU

.

Những chiếc lá già nua

hất ngược
vào không gian vàng royal kiều diễm. (more…)

Read Full Post »