Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 9th, 2012

Chùm thơ hoa

 

Xuân Phong

Hoa Đa Lộc

.

Hoa đa lộc đỏ thắm

Cành xanh như chồi non (more…)

Read Full Post »