Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 8th, 2015

Tùy nghi mà gọi

Ngô Đình Hải
Tranh DƯƠNG SEN

Tranh DƯƠNG SEN

tùy nghi mà gọi
 
đêm rằm mười lăm
ở một nơi gần và xa vời vợi
gã đàn ông một mình lủi thủi
thắp lên ngọn đèn dầu lúc trời vừa sập tối

(more…)

Read Full Post »