Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 5th, 2015

Qua cầu

Nguyễn Công Thắng

1aotrang

Có mấy vài cầu thương nhớ

Mà qua không kịp suốt đời

Phải lòng em từ vạn thuở

Lững lờ một dáng sông xuôi

. (more…)

Read Full Post »