Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 4th, 2015

Nguyễn Huỳnh

ToZoo.Goat

Đó là cuối đông năm 1991, sau khi vỡ mộng vàng trên bãi vàng Đaklay, Hắn lang bạt vào Nha Trang và gặp Nguyễn Văn Cẩn. Đó là thằng bạn vong niên. Chúng tôi đã học cùng nhau từ lớp 1 tới lớp Toán Trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang. Cái nghề giáo “ Dứt cháo tháo giày mang dép xẹp” thời bao cấp không đủ nuôi nổi miệng mình thì nói chi tới vợ con – Gặp Hắn nó bảo thế, nên dắt díu nhau vào Đồng bò Nha trang thuê cái đìa hòng cải tạo lại thành ruộng muối, cái nghề chính thâm căn cố đế quê nó – Tuyết Diêm ! (more…)

Read Full Post »