Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 12th, 2015

Di trú nỗi buồn

                 

Lê Thy

ScreenShot021

 

một nỗi buồn
dường như chưa bao giờ tường tận
giấc mơ chẳng vuông tròn
một kiếp thiêu thân (more…)

Read Full Post »