Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 24th, 2015

Tiếng mõ tâm

Miên Đức Thắng

“Sương sớm trên hồ Đa Mi” – Nguyễn Văn Thương.

“Sương sớm trên hồ Đa Mi” – Nguyễn Văn Thương.

Tiếng mõ tâm

 

Đội kinh lên chùa

Những chiếc lá khô cười hương sắc mộc

Tiếng mõ tâm

  (more…)

Read Full Post »