Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 17th, 2015

Viết trong sự muộn phiền

Nguyễn Huỳnh

maxresdefault
Đời người cái sự đúng sai có khi cũng chẳng thể cân đong đo đếm trên phạm trù đạo đức thông thường. Đúng chỗ này nhưng sai ở chỗ kia. Và mâu thuẫn cũng sinh ra từ đó. Tôi còn nhớ câu nói đầu tiên trong tác phẩm GATSBY VĨ ĐẠI. Không biết có đúng từng chữ không, nhưng điều đó có quan trọng gì so với câu mở đầu thiên truyện mà tôi còn nhớ : Khi tôi phạm những lỗi lầm, cha tôi thường bảo : Nếu con định phê phán một ai đó, con nên xem lại hoàn cảnh người đó có thuận lợi bằng con không?
Tôi xin kể mọi người nghe hai câu chuyện về niềm tin và lòng hiếu thảo. (more…)

Read Full Post »