Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 18th, 2015

 

 

              Phan Trường Nghị

 

dien_thoquang_trung_du-lich-binh-dinh-tour-binh-dinh-du-llich-ben-nghe

Năm 1471, hạ xong thành Đồ Bàn, bắt Chiêm vương Trà Toàn đem theo quân thứ ban sư về kinh, chỉ vài tháng sau vua Lê Thánh Tông lập ra đạo thừa tuyên thứ 13 là Thừa Tuyên Quảng Nam. Rồi vị tướng nhiều công trạng trong cuộc chiến tiến binh vào kinh đô Đồ Bàn năm ấy là Trung quân Đô thống Phạm Nhữ Tăng, ông được giao quyền Đô Ty Quảng Nam kiêm Trấn Phủ Hoài Nhơn (more…)

Read Full Post »