Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 25th, 2015

Kí ức Quy Nhơn

Trần Xuân Toàn

 0aEoGio13

Tôi người Bình Định, quê gốc Hoài Nhơn, không sinh tại Quy Nhơn, nhưng ở Quy Nhơn từ lúc hai, ba tuổi. Thời ấy, loạn lạc, sợ đạn bom, gia đình tôi chuyển vào thành phố, đến Quy Nhơn. (more…)

Read Full Post »