Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 29th, 2015

4 Đoản khúc sông

 nguyễn đăng trình

dong-song-que-huong-8

1.

dòng sông bén ngót nhát đao

rạch đôi mặt đất bờ nào không đau?

khi trong veo lúc đục ngầu

ít nhiều mặt nước cũng cau có buồn!… (more…)

Read Full Post »