Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 19th, 2015

Lời trầm thống

Nguyễn Huỳnh

635032798663727500-thumb-1367812818_500x0

( Gửi hương hồn bạn tôi : Lê Tường)

.

Ta và bạn sinh ra nơi bờ ruộng hẹp

Nơi những động cát trắng phau màu trăng tỏ (more…)

Read Full Post »