Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 11th, 2015

                                                                          NHẬT CHIÊU

 

 Kierkegaard

Kierkegaard

((Đây là LỜI GIỚI THIỆU  cho tác phẩm  “NHẬT KÝ KẺ MỊ TÌNH” của triết gia Soren Kierkegaard do Quế Sơn dịch sang tiếng Việt và sẽ được Phuong Nam Book ấn hành trong quý 2, 2015.

Nguyên tác tiếng Đan Mạch: Forförerens Dagbog trong tập: Enten-

Eller (Hoặc là-Hoặc là), xuất bản lần đầu năm 1843 ở Copenhagen,

Đan Mạch.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh, The Seducer’s Diary, Nhà xuất bản

Princeton University Press, New Jersey, Mỹ, bản in năm 1997; và

tham khảo thêm bản dịch tiếng Pháp, Le Journal du séducteur,

Nxb. Gallimard, Paris, Pháp, bản in năm 2011)

 

(more…)

Read Full Post »