Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Kierkegaard’

 

 

Quế Sơn dịch

bia-sach-nhat-ky-ke-mi-tinh-8269-1435726213 (1)

Nguyên tác tiếng Đan Mạch: Forförerens Dagbog trong tập: Enten-Eller (Hoặc là-Hoặc là), xuất bản lần đầu năm 1843 ở Copenhagen, Đan Mạch.

Bản tiếng Việt dựa trên bản dịch tiếng Anh: The Seducer’s Diary, Nhà xuất bản Princeton University Press, New Jersey, Mỹ, bản in năm 1997; và tham khảo thêm bản dịch tiếng Pháp: Le Journal du séducteur, Nxb. Gallimard, Paris, Pháp, bản in năm 2011.

Phuong Nam Book và Nxb Văn Học liên kết xuất bản, tháng 6-2015, 286 trang.

Các trích đoạn đăng dưới đây đã có sự đồng ý của Phuong Nam Book.

(more…)

Read Full Post »

                                                                          NHẬT CHIÊU

 

 Kierkegaard

Kierkegaard

((Đây là LỜI GIỚI THIỆU  cho tác phẩm  “NHẬT KÝ KẺ MỊ TÌNH” của triết gia Soren Kierkegaard do Quế Sơn dịch sang tiếng Việt và sẽ được Phuong Nam Book ấn hành trong quý 2, 2015.

Nguyên tác tiếng Đan Mạch: Forförerens Dagbog trong tập: Enten-

Eller (Hoặc là-Hoặc là), xuất bản lần đầu năm 1843 ở Copenhagen,

Đan Mạch.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh, The Seducer’s Diary, Nhà xuất bản

Princeton University Press, New Jersey, Mỹ, bản in năm 1997; và

tham khảo thêm bản dịch tiếng Pháp, Le Journal du séducteur,

Nxb. Gallimard, Paris, Pháp, bản in năm 2011)

 

(more…)

Read Full Post »