Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 2nd, 2015

Con trăng đi lạc

Ngô Đình Hải
 Vincent van Gog

Vincent van Gogh

Con trăng đi lạc
 
1- “…Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ   
        Nghèo lắm, con ơi! Bạc lắm con!”
                                  
( Nguyễn Bính )
 

(more…)

Read Full Post »