Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 8th, 2015

Trần Huiền Ân

 a

Ông Chín Hem chết vào một hôm đầu mùa mưa. Thật ra không biết rõ ông chết ban ngày hay ban đêm, khi người ta phát giác thì thi thể ông đã khô cứng tự lúc nào, và bởi chỉ có da bọc xương, không một mẩu thịt nên không hề bị ươn sình hôi thối. (more…)

Read Full Post »