Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 25th, 2014

Tình Yêu Ôi Muôn Năm

Trần Vấn Lệ   

Tranh Đinh Cường

Tranh Đinh Cường

Tình Yêu Ôi Muôn Năm

Cảm ơn từng cánh thiếp bay về tôi Noel!  Cảm ơn nhất là Em cho tôi lòng của Chúa:  Yêu thương từng ngọn cỏ, yêu thương từng đóa hoa…Từ đó yêu nước nhà, từ đó yêu nhân loại! (more…)

Read Full Post »