Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 2nd, 2014

Lửa

 

Trần Văn Bạn

ARKive image GES115363 - African wild dog

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày chủ nó nối lại quan hệ láng giềng với người hàng xóm và nó bị đem ra bán đứng. (more…)

Read Full Post »