Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 3rd, 2014

Trong ngọn gió nồm

Khổng Vĩnh Nguyên

Tranh: Lê Thiết Cương

Tranh: Lê Thiết Cương

TRONG NGỌN GIÓ NỒM

.
đời ta trong ngọn gió nồm
ngàn lau bạc mệnh một chòm phất phơ (more…)

Read Full Post »