Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 7th, 2014

Tôi đi về trăng khóc trên vai.

Trần Thoại Nguyên

55274894-1263523323-trang-khuyet-3

Tặng HOÀI KHANH

Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi
HOÀI KHANH

. (more…)

Read Full Post »