Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 30th, 2014

Trái ngày

Phan Thanh Cương

.tp3-1345720294_480x0

ĐŨA THƠ

.

vui lòng đừng lấy bút tôi

bút như đôi đũa khi ngồi ăn cơm (more…)

Read Full Post »