Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2014

Hương tình

Mộc Miên Thảo

IMG_4346

“Trời bữa đó không nói gì không nói
Một chút gì xưa đã nói miên man…”
(trích “Trời bữa đó”, tập: Mưa nguồn – Bùi Giáng)

 
(more…)

Read Full Post »