Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 4th, 2013

Nguyễn Lệ Uyên

Bài-chòi

CHƯƠNG I

DẪN NHẬP

Nhiều nhà nghiên cứu văn học dân gian, kể cả các nhà nghiên cứu nước ngoài vẫn từng khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam là dân tộc thi sĩ, dân tộc của thơ ca, của những làn điệu hát ví, hát dặm, hát ru, của những điệu lý điệu hò… (more…)

Read Full Post »

Trần Bảo Định
Khu Lăng mộ Võ Tánh hay còn gọi là đền Chiêu Trung

Khu Lăng mộ Võ Tánh hay còn gọi là đền Chiêu Trung

1. KHÓC VÕ TÁNH
Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên
Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm
                 ( câu hát dân gian Bình Định )

Read Full Post »