Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 26th, 2013

 

Nguyễn Lệ Uyên

HatBaiChoi

B. SÂN KHẤU BÀI CHÒI

Cách giải trí sinh hoạt đơn điệu của bài chòi ban đầu chỉ có thể giữ một vai trò nhất định trong một thời gian nhất định. Đã đành, ảnh hưởng của nó đối với quần chúng là rất lớn, không thể phủ nhận. Song muốn tồn tại, không bị quần chúng quay lưng khước từ thì buộc nó phải tìm cách thay đổi, cách tân mà trước hết là vì nhu cầu thẩm mỹ của quần chúng. Với chiều hướng này, đồng thời với sự phát triển của xã hội, bắt buộc bài chòi cũng phải thay đổi theo cả hình thức lẫn nội dung. (more…)

Read Full Post »

Mạch Bần Đôn
vulan-2
 
Chết đường , chết chợ , chết oan khuất
Chết chốn sa trường  mất xác thân
Chết bởi xăm lăng đi chiếm đất
Hồn cô đơn đói lạnh dương trần

Read Full Post »