Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 27th, 2013

Dấu than !

Huỳnh Xuân Bắc

6a00d83452b88a69e200e54f1e01118834-800wi

Có một sáng không thấy mặt trời

Một khoảng đen chồng lấp biển khơi

Ta quờ quạng bắt,hai tay với

Chập choạng chân chùn,dấu tả tơi

. (more…)

Read Full Post »

Buồn Ơi Là Buồn

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Bùi Xuân Phái

Bùi Xuân Phái

Xóm có bốn mươi hộ. Điều nầy xóm trưởng Đào Hớn thông báo cho anh em biết trong quán cà phê chín Đẩu. Là nói để vui chơi thôi, lại thêm rằng bốn mươi hộ nhưng bốn mươi mốt nóc nhà, ba mươi tám Phật giáo, còn hai là Công giáo. Thằng Bình-bon nói: (more…)

Read Full Post »