Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 30th, 2013

Trần Bảo Định
  ảnh Hoàng Tuấn

ảnh Hoàng Tuấn

TẢN MẠN
VỀ CHÀNG LÍA
.
Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành
                                     ( ca dao )

Read Full Post »