Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 28th, 2013

Ghi chép lang thang

Đỗ Hồng Ngọc

 

Núi Tà Cú cách Phan Thiết 28 cây số về phía Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, nổi tiếng có Linh Sơn Trường Thọ Tự, thường gọi là Chùa Núi hay Chùa Cú, được xây dựng vào khoảng năm 1870, đời Tự Đức, do sư Hữu Đức, pháp danh Thông Ân (1812-1887), gốc người Phú Yên, đi tu từ thuở nhỏ,  vào Bình Thuận dựng thảo am ở Bàu Trâm, có lúc ở chùa Cổ Thạch (Tuy Phong), rồi vài chùa nhỏ ở Hòn (nay là đảo Phú Quý) trước khi về ẩn tu ở Chùa Cú cho đến ngày viên tịch.

IMG_Phật nằm 49m

(more…)

Read Full Post »

Khúc lục bát

Lâm Cẩm Ái
  Tranh của Hoạ sĩ Đinh Cường

Tranh của Hoạ sĩ Đinh Cường

Ừ THÔI !
.
Ừ thôi ! chẳng lụy vì nhau
Nghênh ngang ngước mặt lòng đau rã rời (more…)

Read Full Post »