Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 15th, 2013

Khép

Trần Thi Ca
Trang sách
từng lời riêng của sách
gối thềm mưa thời gian
bàn tay xưa rách nát
chữ nghĩa tôi không màu

Read Full Post »

Nguyễn Lệ Uyên

16BaoAnh88201216258979_wh650_450

II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÀI CHÒI

 

Trong bài chòi thì có hô bài chòi và đánh bài chòi. Tuy nhiên hô hay đánh bài chòi, cái nào có trước, cái nào có sau? Vấn đề này cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau và cũng từng gây nhiều tranh luận. (more…)

Read Full Post »