Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 3rd, 2013

Công bằng

Trần Hà Nam

images609043_1_3__C_n_c_n_c_ng_l__c__th_ng_b_ng

“Công bằng mà nói em cũng yêu anh!”

Và tôi hiểu em nói lời vô nghĩa (more…)

Read Full Post »