Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 30th, 2015

Mộc Miên Thảo

Tranh Đỗ Dũng Tuấn

Tranh Đỗ Dũng Tuấn

“Trên dốc thời gian, hòn đá tuột
Lăn dài kinh động cả hư vô…”
(trích “Hề, Ta Trở Lại Gian Nhà Cỏ” – Tô Thùy Yên)

(more…)

Read Full Post »