Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 11th, 2015

Chòi đêm

Trần Thi Ca

6051906144_2680c198da_z

người ngồi chong cô tịch
gió muộn phiền đan thêu
bao nhiêu giường số trống
tắm giọt hằng trơn lay
* (more…)

Read Full Post »