Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 23rd, 2015

Doanh Doanh

Vũ Đình Huy
Tranh Hà Huỳnh Mỹ

Tranh Hà Huỳnh Mỹ

DOANH DOANH…
.
                                                ừ
                                                ta nghịch đạo
                                                phản đồ
                                                em nâng ta dậy
                                                Thánh cô trong ngần
.

(more…)

Read Full Post »

Hoa

Võ Xuân Phương

images408030_hoa-xuan
HOA
*
Trong quày còn thách trả
Khi được tặng nâng niu (more…)

Read Full Post »