Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 31st, 2014

Cái mặt

Mạch Bần Đôn

Tranh Picasso

Tranh Picasso

1.
GỬI BẠN CHỐN QUAN TRƯỜNG
bởi dốt thường khi muốn lập ngôn
mơ làm hiền triết dẫu lòn trôn

(more…)

Read Full Post »