Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 22nd, 2014

Đoản khúc

Vũ Đình Huy

thuong2-578855-1372720862_500x0

                                      1/                                          
                                                            Có người đập vỡ Hồ cầm
                                                        Nhặt lên rồi hỏi dấu trầm hay thăng
                                                             Rót đêm rồi thả dưới trăng
                                                        Nhặt lên rồi hỏi dấu thăng hay trầm.

(more…)

Read Full Post »