Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 26th, 2014

TRẦN THOẠI NGUYÊN

.images

Mỗi sáng mai mở cửa,ta chào ngày mới
Ôi mỗi ngày! Ngày Đặc Biệt cõi nhân gian!
Nghe chim hót,ngắm hoa lay,có chi vội!
Ta bình tâm hít thở tận nhụy hương đời.
(more…)

Read Full Post »